Hoe werkt Dossier-X?

Dossier-X

Dossier-X is een spannend bewustwordingsprogramma waarin Agent-X op een missie gaat en de kinderen daarin betrekt. Het kind moet de 'Code AAA' zien te 'breken'. De eerste 'A' wordt verkregen na het doorlopen van de lesstof. De tweede 'A' krijgen ze na het succesvol afsluiten van de toets. De derde 'A' wordt verkregen nadat ouders en/of verzorgers de speciale oudermissie (thema-avond) hebben bijgewoond. Tijdens ouder- en/of thema-avonden worden de ouders op de hoogte gebracht van de lesstof en de wijze waarop ze zelf kunnen bijdragen aan de weerbaarheid van hun kinderen, alsmede de wijze waarop ze de kinderen kunnen controleren.

Doelgroepen

Vooralsnog is Dossier-X gericht op de schoolgaande jeugd. Met name de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en de brugklassen van het voortgezet onderwijs vormen de belangrijkste doelgroepen.

Werkwijze

Na het besluit om Dossier-X op school toe te passen, gaat u naar de pagina Dossier-X bestellen. U vult de relevante gegevens in en wacht op Agent-X die contact met u opneemt. Het programma, de planning en werkwijze worden vervolgens nader met u afgestemd. De ouders/verzorgers moeten worden uitgenodigd voor een thema-avond (u wordt hierbij ondersteund). Dossier-X levert het lesmateriaal per leerling en het docentenpakket. De docent brengt de lesstof in een aantal sessies op de kinderen over en geeft iedere deelnemer zijn of haar eerste 'A' op het certificaat. Vervolgens wordt de toets klassikaal afgenomen. De docent kijkt de toets zelf na en geeft de leerling een tweede 'A' op het certificaat. De te plannen thema-avond voor ouders en/of verzorgers wordt gegeven door medewerkers van Dossier-X. De ouders en/of verzorgers dienen het certificaat van hun kind mee te nemen. Hun deelname is voldoende om de derde 'A' op het certificaat te bemachtigen.