Achtergrondinformatie

Visie

Door de inburgering van het internet en de social media zijn we op een andere wijze met elkaar gaan communiceren. Het Nieuwe Communiceren. De overdracht van informatie is daarmee eenvoudiger geworden, vindt sneller plaats en heeft een groter bereik gekregen. Juist die vorm van communicatie staat echter bloot aan dreigingen die verder gaan dan de meeste mensen thans beseffen. Door de snelle ontwikkeling van communicatietechnieken is men niet meer in staat om op de hoogte te zijn van álle mogelijkheden. Dit geldt helaas ook voor alle fraudevormen die daaraan verbonden zijn. Men is ingehaald door de techniek en daarmee onbedoeld onbewust en onbekwaam geworden. Een 100% beveiliging hiertegen bestaat niet. Wel kunnen we de drempel tegen fraude of oneigenlijk gebruik van persoonlijke en kritische informatie zo hoog mogelijk opwerpen. Het is de synergie tussen Mens, Informatie en Veiligheid die zo'n drempel opwerpt.

Sterkste Schakel

Om je als individu of als organisatie te wapenen tegen fraude of oneigenlijk gebruik van kritische informatie, kun je investeren in Informatiebeveiliging (veelal ICT gerelateerd) en Veiligheid (fysieke beveiliging van product, proces, mens en omgeving). De derde factor in de trits 'Mens, Informatie en Veiligheid', de Mens, echter, wordt veelal getypeerd als 'de zwakste schakel'. Maar het is juist deze zelfde Mens die, mits juist geïnstrueerd, de sterkste schakel kan en zou moeten zijn! Met de hiervoor genoemde visie in het achterhoofd, dat de mens is ingehaald door de techniek, is het van essentieel belang om juist in deze mens te investeren! Je kunt tonnen investeren in bijvoorbeeld ICT beveiliging. Maar, als er iemand 'achter de knoppen zit' die onbewust en onbekwaam is, wat is zo'n investering dan nog waard?

Cultuur- en gedragverandering

Het verhogen van je persoonlijke weerbaarheid (en van de organisatie waarin je werkzaam bent) begint met je te realiseren wat de kansen en bedreigingen van Het Nieuwe Communiceren zijn. Het besef, de bewustwording, draagt dan positief bij aan een juiste denk- en handelswijze op het internet. In feite zijn een cultuur- en gedragverandering noodzakelijk om het verhogen van je persoonlijke weerbaarheid een kans van slagen te geven. Integriteit en Privacy zijn waarden die, bij een onjuiste omgang, voor verschrikkelijke gevolgen kunnen zorgen. Identiteitsfraude, beschadigingcampagnes, cyberpesten, chantage, afpersing, (sexueel) misbruik en ga zo maar door ...

De jeugd heeft de toekomst          

Met name de jeugd is zeer bedreven in Het Nieuwe Communiceren. Ze twitteren, facebooken, gamen, appen enzovoorts. De techniek kennen en beheersen zij beter dan volwassenen. Maar ... diezelfde jeugd is zich niet of onvoldoende bewust van de schadelijke gevolgen van onjuiste omgang met Privacy en Integriteit. Ze hebben hier nog geen basale waakzaamheid voor ontwikkeld. Pas op veel latere leeftijd zullen ze de schadelijke gevolgen van hun hedendaagse activiteiten op internet ervaren. Wat voor een toekomst hebben ze dan in het vooruitschiet?

Begin bij de wortel

Het is van groot belang dat de noodzakelijke waakzaamheid uitgelegd, begrepen en toegepast wordt om ieders weerbaarheid voor nu en in de toekomst te vergroten! Dossier-X, is een 'keurmerk' dat in het leven is geroepen om de jeugd bewust te maken van de gevolgen van Het Nieuwe Communiceren. Met een focus op Privacy, Integriteit en Communicatie zal de jeugd 'een extra zintuig' ontwikkelen waardoor men, alvorens iets te ondernemen op internet, zich eerst afvraagt wat de gevolgen van die actie zullen zijn. Als van nature dient die vraag keer op keer gesteld te worden.